Adwokat – obrońca. Sprawy karne Jelenia Góra.

Człowiek ostrzeżony jest człowiekiem na wpół uratowanym. Sprawy karne Jelenia Góra

przysłowie sycylijskie

W postępowaniach karnych świadczę pomoc prawną na każdym jego etapie – od zatrzymania, przez postępowanie przygotowawcze, sądowe, aż po wykonawcze. W postępowaniu karnym kluczowy jest jak najwcześniejszy kontakt z obrońcą. Niekorzystne wyjaśnienia składane przez podejrzanych na wczesnym etapie postępowania ciążyć będą aż do jego zakończenia. Nierzadko mogą przesądzać kwestie odpowiedzialności albo surowszej kwalifikacji prawnej czynu.

Usługi realizowane przez kancelarię obejmują również pomoc w wypadku wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). Decydujące są pierwsze godziny po dokonaniu zatrzymania, ponieważ zazwyczaj wówczas zapada decyzja, czy dana osoba zostanie tymczasowo aresztowana i to na okres nawet do 3 miesięcy. Adwokat kontaktuje się z pozbawionym wolności i udziela niezbędnej pomocy prawnej. Udział adwokata zapewnia legalność działań funkcjonariuszy oraz bezpieczeństwo zatrzymanego.

Jeśli już doszło do skazania warto szukać pomocy profesjonalisty wnioskując o przerwę w wykonaniu kary, jej odroczenie czy udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Adwokat – oskarżyciel

Klienci często zapominają, że adwokat to również pełnomocnik pokrzywdzonych i ich rodzin, które padły ofiarą kradzieży, oszustwa, utraty członka rodziny w wypadku drogowym. W postępowaniu sądowym adwokat może oskarżać na równi z prokuratorem działając w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Adwokat dąży zapewnienia poczucia sprawiedliwości i zabezpieczenia interesów majątkowych Klientów. 

Katalog spraw – podsumowanie

  • Prowadzę sprawy na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę.
  • Bronię oskarżonych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach (w tym sporządzam apelacje, zażalenia oraz kasacje).
  • Wspieram obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
  • Bronię skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku. W szczególności sporządzam wnioski i zażalenia w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary.
  • Reprezentuję pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie jako tzw. oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji.
  • Sporządzam zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz akty oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych.

Jeśli potrzebujesz dalszych informacji – wejdź na stronę “pomoc adwokata“, prawdopodobnie rozwieje Twoje ewentualne wątpliwości.

Nie zapomnij również zapoznać się z zakładką „blog artykuły” gdzie przeczytasz m.in. o tymczasowym aresztowaniu.