Szukasz mecenasa w Jeleniej Górze, Bolesławcu, Kamiennej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim lub Zgorzelcu?
Zgłoś się po pomoc.

Adwokaci Jelenia Góra

„Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać”

John Grisham – amerykański pisarz i prawnik

Adwokat – Allrounder

ALLROUNDER to osoba wszechstronna dysponująca wieloma różnymi umiejętnościami, która nie jest specjalistą w wyłącznie jednej dziedzinie. Określenie to w najpełniejszy sposób definiuje mnie prywatnie i zawodowo. Wiedza i doświadczenia, które zbierałem w kraju i za granicą pozwalają mi podejmować się udzielania pomocy w szerokim zakresie spraw, które stanowią problemy moich Klientów.

Przede wszystkim adwokat to rzecznik interesu Klienta. Wspiera on nie tylko merytorycznie, ale i psychicznie w stresujących sytuacjach. Moim nadrzędnym celem w trakcie udzielania pomocy prawnej jest obiektywne przedstawienie Klientom możliwych zysków i strat poszczególnych rozwiązań ich problemów prawnych. Bez wątpienia tylko wtedy podjęte przez nich późniejsze decyzje mogą być przemyślane i świadome. Decydując się na moją pomoc otrzymujecie Państwo przede wszystkim lojalnego i zaangażowanego reprezentanta. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź w zakładkę „O mnie”.

„Prawnik, który nie jest nikim więcej niż tylko prawnikiem, jest marną istotą”

Marcin Luter, reformator, 1483-1546

Dlaczego adwokat?

Adwokat to prawnik, który ukończył aplikację adwokacką. Wpisany jest na listę adwokatów prowadzoną przez właściwą miejscowo Izbę Adwokacką. Prawnikami są też osoby bez dodatkowego tytułu zawodowego. Osoba taka może m.in. udzielać porad prawnych, sporządzać umowy lub opinie czy to w stosunku pracy czy w formie własnej działalności gospodarczej. Nie jest ona jednak uprawniona do posługiwania się tytułem radcy prawnego czy adwokata, a tym samym do prowadzenia kancelarii adwokackiej.

Z tego względu nazwa „kancelaria prawna”, „kancelaria doradztwa prawnego”, „kancelaria odszkodowawcza” itp. wskazuje na to, że usługi w niej świadczą osoby niebędące adwokatami. Wynikają z tego bardzo istotne dla potencjalnych klientów konsekwencje:

  • prawnik oferujący usługi w ramach takiej kancelarii nie może reprezentować klienta przed sądem.
  • klient takiej kancelarii nie jest chroniony szeregiem zasad obowiązujących adwokatów. To adwokat ma obowiązek ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej. Tajemnica zawodowa jest na tyle poważnie chroniona, że adwokat musi odmówić udostępniania informacji o kliencie organom państwa. Z uprawnienia takiego nie korzysta prawnik w „kancelarii prawnej” czy „odszkodowawczej”.
  • adwokaci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej, zatem poszkodowany klient może liczyć na uzyskanie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń.
  • adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej w ramach samorządów zawodowych, m.in. za nienależyte wykonywanie zawodu.