Jestem absolwentem prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2017 – 2019 odbyłem aplikację w Izbie Adwokackiej w Wałbrzychu. Czas był ten szczególnie owocny, ponieważ aplikację odbywałem pod okiem doświadczonych adwokatów w osobach ówczesnego Dziekana Izby adwokata Jerzego Lachowicza oraz adw. Ireny Janisławskiej. W latach 2023-2024 działałem jako sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Wałbrzychu. Obecnie jestem członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu w kadencji 2024-2027. Adwokat Jelenia Góra.


W mojej praktyce zawodowej istotne znaczenie ma znajomość języków obcych, a zwłaszcza języka niemieckiego, którą posiadłem uzyskując niemieckie świadectwo maturalne jako absolwent Europaschule „Marie & Pierre Curie” w Guben (Brandenburgia). Ponadto w trakcie 2 lat studiów prawa niemieckiego (Rechtswissenschaft) na Uniwersytecie w Poczdamie wcześniejszą wiedzę poszerzyłem o znajomość niemieckiego prawoznawstwa.


Jeszcze w trakcie studiów jako tłumacz uczestniczyłem w szeregu konferencji branżowych, dlatego moja znajomość niemieckiego języka prawniczego jest ponadprzeciętna. Do istotniejszych :

  • w dniach 16.-17.04.2012 roku – „Praktyczne aspekty codziennej współpracy Prokuratur okręgu jeleniogórskiego z Prokuraturą w Goerlitz” organizowanej przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze.
  • w dniach 14.-15.04.2014 roku – „Pogranicze – bezpieczeństwo – wspólna sprawa” organizowanej przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze.
  • w dniu 16.02.2015 roku „Współpraca transgraniczna na przykładzie efektów procesowych JIT-u – podsumowanie projektu” organizowanej przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze.

Przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych, jak każdy adwokat, złożyłem wobec dziekana ślubowanie którym kieruję się mojej codziennej praktyce.

„Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.”.

Jeśli potrzebujesz dalszych informacji – wejdź na stronę „pomoc adwokata„., prawdopodobnie rozwieje Twoje ewentualne wątpliwości.. Adwokat Jelenia Góra


Sentencje o zawodzie adwokata
Mecenas Jelenia Góra

„Celem, do którego adwokat dąży – jest przekonanie sędziów… Sędziów zaś może ująć tylko ten, kogo uważają za człowieka prawego… Pod żadnym więc pozorem nie powinien adwokat wystawiać na szwank zaufania, które wzbudza.”

Fernand Payen „O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej”

„Uważamy, że w naszym państwie walczą nie tylko ci, którzy są uzbrojeni w miecze, tarcze, pancerze, lecz również i adwokaci: bowiem również oni walczą, broniąc znakomitym głosem nadziei udręczonych, ich życia i ich potomków”

z Konstytucji cesarza Leona z 469 r.