Kto czuje, że prawo jest po jego stronie, ten twardo musi go bronić, niczym jest prawo za którym stoi tylko grzeczność.

Johann Wolfgang von Goethe, adwokat, poeta 1710-1782

Nie jestem zwolennikiem pieniactwa ale uważam, że prawo nie może ustępować przed bezprawiem. Doskonale rozumiem, że niektóre konflikty dotycząc zasad, a nie samych pieniędzy. Przy braku woli współpracy przeciwnika procesowego warto powierzyć je ocenie  sądu.

Nie sposób przytoczyć wszystkich obszarów mojej działalności w obszarze prawa cywilnego. Poniższe wyliczenia mają jedynie charakter poglądowy i nie wyłączają podjęcie prowadzenia się przeze mnie sprawy tu niewymienionej, interdyscyplinarnej nietypowej.

Otrzymacie Państwo ode mnie pomoc m.in. w sprawach dotyczących:

– zniesienia współwłasności i podziału nieruchomości
– ustanowienia drogi koniecznej
– ustanowienia służebności
– zarządu rzeczą wspólną
– zasiedzenia nieruchomości
– spraw o zapłatę
– prawa umów
– spraw o nienależyte wykonanie umów
– odszkodowań za wypadki komunikacyjne i błędy w sztuce lekarskiej
– powództw przeciwegzekucyjnych
– skarg na czynności komornika

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

– rozwód
– separacja
– podział majątku małżonków, rozdzielność majątkowa
– kontakty z dziećmi
– władza rodzicielska
– alimenty na rzecz dzieci i małżonka

Sprawy spadkowe:

– stwierdzenia nabycia spadku
– zachowki
– dział spadku
– stwierdzenie nieważności testamentu

Sprawy gospodarcze:

– windykacja należności spółek,
– sporządzanie i analiza umów handlowych,
– udział w negocjacjach.