„Jeżeli ludzie w kraju rozumieliby naszą bankowość i system monetarny,
wierzę, że przed jutrzejszym rankiem wybuchłaby rewolucja”

Henry Ford – amerykański przemysłowiec, inżynier

Minęło ponad siedemdziesiąt lat od śmierci Henry’ego Forda, a powyższa sentencja nie straciła na aktualności. Jesteśmy w centrum finansowej rewolucji, a kredytobiorcy skutecznie pozywają „silniejszych od siebie”.

W „procesie frankowym” wraz z moimi Klientami zmierzam do tego, aby w wymiarze ekonomicznym „odfrankowić” kredyt, czyli „wyeliminować” z umowy postanowienia, które pozwalają bankowi na powiązanie wysokości kapitału kredytu i wysokości raty z bankowym kursem waluty obcej, albo unieważnić umowę kredytu w całości.

Najczęstsza wadliwość ma charakter:
– nieważności umowy,
– niewykazania roszczeń przez banki,
– ustalanie kapitału kredytu i rat kredytowych niezgodnie z treścią umów,
– wprowadzanie konsumentów w błąd co do treści umowy kredytu,
– nieuczciwych praktyk rynkowych banków,
– abuzywności postanowień umownych.

Analiza dokumentów i przedstawienie wniosków z analizy są bezpłatne. Po analizie dokumentów, jeżeli wnioski są pozytywne dla kredytobiorcy, wspólnie z Klientami ustalam wysokość honorarium za prowadzenie procesu. Jest ono ustalane indywidualnie dla każdego klienta w zależności od stopnia skomplikowania konkretnej sprawy. Może mieć ono charakter ryczałtowy lub mieszany w oparciu o „success fee”.